CHUYỂN ĐỔI ĐỊA ĐIỂM

1:27 chiều

I. THỦ TỤC

– Dành cho Khách hàng là Cá nhân:

  • CMND chủ Hợp đồng/ Hộ chiếu của người nước ngoài
  • Hợp đồng (nếu có)

– Dành cho Khách hàng là Doanh nghiệp:

  • Giấy giới thiệu
  • CMND của người được giới thiệu
  • Hợp đồng (nếu có)

II, CHI PHÍ CHUYỂN ĐỔI ĐỊA ĐIỂM

– Chuyển đổi địa điểm khác địa chỉ:

Nội dung Thời gian sử dụng liên tục
Chuyển địa điểm lắp đặt <12 tháng >12 tháng Các chi phí chưa bao gồm VAT
ADSL, VDSL: Phí chuyển đổi
100,000VNĐ
Miễn phí
FTTH: Phí chuyển đổi
1,500,000VNĐ

– Chuyển đổi địa điểm cùng địa chỉ (chuyển vị trí đặt Modem):

Nội dung Thời gian sử dụng liên tục
Thay đổi vị trí trên cùng địa chỉ <12 tháng >12 tháng Các chi phí chưa bao gồm VAT
ADSL, VDSL: Phí chuyển đổi
100,000VNĐ
Miễn phí
FTTH: Phí chuyển đổi
1,500,000VNĐ

– Lưu ý:

  • Trường hợp đã chuyển địa điểm 1 lần trong vòng 12 tháng, thu phí như với khách hàng có thời gian sử dụng dưới 12 tháng
  • Trong các trường hợp lý do bất khả kháng về hạ tầng mà FPT Telecom không thể cung cấp dịch vụ, khách hàng sẽ được chuyển đổi sang các dịch vụ phù hợp hoàn toàn miễn phí.