CHUYỂN ĐỔI GÓI DỊCH VỤ

1:42 chiều

1.Chuyển gói cước cùng loại (cùng dịch vụ: cùng ADSL, FTTH hoặc vDSL)

– Bảng phí:

Mục Nội dung Thời gian sử dụng liên tục Ghi chú
<12 tháng >12 tháng
1 Chuyển gói dịch vụ từ gói có phí thuê bao hàng tháng thấp lên gói có phí thuê bao hàng tháng cao hơn Miễn phí Các chi phí chưa bao gồm VAT
Hưởng giá khuyến mãi theo gói dịch vụ mới trong những tháng còn lại của thời gian khuyến mãi Hưởng giá khuyến mãi tương tự gói dịch vụ đăng ký mới tại thời điểm chuyển đổi
2 Chuyển gói dịch vụ từ gói có phí thuê bao hàng tháng cao hơn xuống gói có phí thuê bao hàng tháng thấp hơn ADSL, VDSL – Phí chuyển đổi: 100.000VNĐ
FTTH – Phí chuyển đổi: 300.000 VNĐ
Hưởng giá khuyến mãi theo gói dịch vụ mới trong những tháng còn lại của thời gian khuyến mãi Hưởng giá khuyến mãi tương tự khách hàng đăng ký mới tại thời điểm chuyển đổi

– Điều kiện áp dụng:

 • Khách hàng chỉ được chuyển đổi gói dịch vụ 02 lần/năm (không giới hạn thời gian sử dụng)
 • Tại một thời điểm khách hàng chỉ được áp dụng 1 chương trình khuyến mãi, số tiền khuyến mãi được trừ vào cước sử dụng hàng tháng, mỗi tháng 50.000 VNĐ (chưa VAT)
 • Khách hàng phải thanh toán cước đến thời điểm đăng ký chuyển đổi
 • Không áp dụng chuyển gói dịch vụ sang các gói dịch vụ đã ngưng cung cấp tại thời điểm hiện hành hoặc các gói dịch vụ không cho áp dụng tại từng khu vực

2.Chuyển gói cước khác loại (ADSL sang Tripple, vDSL)

 • Chuyển gói cước cùng loại (cùng dịch vụ: cùng ADSL, FTTH hoặc vDSL)
 • Chuyển gói cước khác loại (ADSL sang Tripple, vDSL)

  – Bảng phí:

  Mục Nội dung Thời gian sử dụng liên tục Ghi chú
  <12 tháng >12 tháng
  1 Nâng cấp từ ADSL sang Triple từ gói có phí thuê bao hàng tháng thấp lên gói có phí thuê bao hàng tháng cao hơn Miễn phí chuyển đổi Các chi phí chưa bao gồm VAT
  Khách hàng được cho mượn thiết bị, đóng phí chênh lệch giữa 2 thiết bị (dựa vào bảng giá ưu đãi) và hưởng giá khuyến mãi tương tự khách hàng đăng ký mới tại thời điểm nâng cấp. Mua STB theo giá ưu đãi
  Thu hồi Modem cũ (Trường hợp không thể thu hồi Modem: Khách hàng nộp tiền thiết bị theo giá niêm yết)
  2 Nâng cấp từ ADSL sang VDSL Theo chính sách của FPT Telecom ban hành tại thời điểm khách hàng làm thủ tục (Telesales – tư vấn khách hàng).

  – Điều kiện áp dụng:

  • Khách hàng chỉ được chuyển đổi gói dịch vụ 02 lần/năm (không giới hạn thời gian sử dụng)
  • Tại một thời điểm khách hàng chỉ được áp dụng 1 chương trình khuyến mãi, số tiền khuyến mãi được trừ vào cước sử dụng hàng tháng, mỗi tháng 50.000 VNĐ (chưa VAT)
  • Khách hàng phải thanh toán cước đến thời điểm đăng ký chuyển đổi
  • Không áp dụng chuyển gói dịch vụ sang các gói dịch vụ đã ngưng cung cấp tại thời điểm hiện hành hoặc các gói dịch vụ không cho áp dụng tại từng khu vực
  • Trong các trường hợp lý do bất khả kháng về hạ tầng mà FPT Telecom không thể cung cấp dịch vụ, khách hàng sẽ được chuyển đổi sang các dịch vụ phù hợp hoàn toàn miễn phí.

3.Chuyển gói cước khác loại (Tripple, vDSL sang ADSL)

– Bảng phí:

Nội dung Thời gian sử dụng liên tục Ghi chú
<12 tháng >12 tháng
Chuyển đổi từTriple sang ADSL Phí chuyển đổi: 100.000 VNĐ(khách hàng cam kết sử dụng tối thiểu 12 tháng) Miễn phí Các chi phí chưa bao gồm VAT
Hưởng giá khuyến mãi theo gói dịch vụ mới trong những tháng còn lại của thời gian khuyến mãi Hưởng giá khuyến mãi tương tự khách hàng đăng ký mới tại thời điểm chuyển đổi
Thu hồi thiết bị cũ (modem iVoice) và được cho mượn modem ADSL (Trường hợp không thể thu hồi Modem: Khách hàng nộp tiền thiết bị theo giá niêm yết)

– Điều kiện áp dụng:

 • Khách hàng chỉ được chuyển đổi gói dịch vụ 02 lần/năm (không giới hạn thời gian sử dụng)
 • Tại một thời điểm khách hàng chỉ được áp dụng 1 chương trình khuyến mãi, số tiền khuyến mãi được trừ vào cước sử dụng hàng tháng, mỗi tháng 50.000 VNĐ (chưa VAT)
 • Khách hàng phải thanh toán cước đến thời điểm đăng ký chuyển đổi
 • Không áp dụng chuyển gói dịch vụ sang các gói dịch vụ đã ngưng cung cấp tại thời điểm hiện hành hoặc các gói dịch vụ không cho áp dụng tại từng khu vực
 • Trong các trường hợp lý do bất khả kháng về hạ tầng mà FPT Telecom không thể cung cấp dịch vụ, khách hàng sẽ được chuyển đổi sang các dịch vụ phù hợp hoàn toàn miễn phí.