Quảng cáo 2016 – sự lên ngôi của hiển thị

2016-nam-cua-hien

Trong một báo cáo mới đây, eMarketer dự đoán 2016 sẽ là năm đầu tiên chứng kiến chi tiêu quảng cáo cho mảng hiển thị vượt tìm kiếm, chiếm phần lớn nhất trong miếng bánh quảng cáo số với 47,9% (tương đương 32,17 tỷ USD).

Read more...

1 2 3 4